Oferujemy:

  • sprzedaż detaliczną i hurtową produktów do nawodnień
  • projektowanie automatycznych systemów nawadniających
  • montaż i serwis automatycznych systemów nawadniających
  • montaż instalacji odprowadzania wody deszczowej
  • studnie chłonne, tunele rozsączające
  • drenaże opaskowe, odwodnienia budynków
  • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków